Steun ons

Maatschappelijke projecten

De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam is initiatief­nemer van de projecten van Werken als een Paard. Daarnaast onder­steunt de stichting een aantal andere maatschappelijke projecten. Onze stichting is voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particulieren. Met uw donaties kunnen we onze projecten meerjarig uitvoeren en ons sociaal-maatschappelijk programma verder uitbouwen. Onze stichting is in het bezit van een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status waardoor aan schenkingen belasting­voordelen verbonden kunnen zijn.

Schenkingen

Schenkingen kunnen worden over­gemaakt op bankrekening­nummer NL48FVLB0226646637, ten name van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam, onder vermelding van ‘schenking Werken als een Paard’.

Meer informatie

Indien u een schenking overweegt, maar u stelt prijs op meer informatie over onze projecten en/of schenkings­mogelijkheden, kunt u een e-mail sturen aan:
Marleen Warmerdam

mwarmerdam@stichtinghar.nl
06 – 50 27 86 56