Stichting Trustfonds

Hippische Alliantie
Rotterdam

Rotterdam kent een lange traditie op het gebied van de paardensport. Onder de naam Hippische Alliantie Rotterdam, zijn enkele partijen (waaronder de Stichting CHIO Rotterdam en Rijvereniging De Hazelaar) een samenwerking aangegaan om elkaar en de paardensport in Nederland te versterken én om gezamenlijk vorm te geven aan een sociaal-maatschappelijk programma en algemeen nut beogende activiteiten.

De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam (in het bezit van een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status) ondersteunt de algemeen nut beogende activiteiten van de Hippische Alliantie Rotterdam en werft hier fondsen voor.

Projecten

De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam onder­steunt diverse sociaal-maatschappelijke projecten van onder­meer het CHIO Rotterdam, de Rotterdamsche Manège en Rijvereniging de Hazelaar. Daarnaast heeft de stichting onder de naam ‘Werken als een Paard’ een aantal eigen projecten geïnitieerd.

Beleid

De werkzaam­heden van het Trust­fonds bestaan uit het genereren van financiën en de inzet van middelen en kennis waarmee het Trustfonds en de met haar samen­werkende partijen de algemeen nut beogende onder­delen van doel­stellingen en meerjaren­visie(s) ten uitvoer kan brengen.

Steun ons

Onze stichting is voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particu­lieren. Met uw donaties kunnen we onze projecten meer­jarig uitvoeren en ons sociaal-maatschappelijk programma verder uitbouwen.