Financiën

   Wilt u ons ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees verder op Steun Ons.

Steun
ons

Wilt u ons ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees verder op Steun Ons.

De inkomsten van de Stichting in 2022 zijn voldoende gebleken om de uitgaven van de Stichting in 2022 te dekken. Het negatieve exploitatie­resultaat is veroorzaakt door een genomen voorziening. Via onder­staande button kunt u de cijfers van 2022 bekijken, ingevuld op het door de Belastingdienst voor­geschreven ‘Standaard­formulier publicatie­plicht fonds­wervende instellingen’.