Financiën

De inkomsten van de Stichting in 2021 zijn voldoende gebleken om de uitgaven van de Stichting in 2021 te dekken. Het negatieve exploitatieresultaat is veroorzaakt door een genomen voorziening. Via onderstaande button kunt u de cijfers van 2021 bekijken, ingevuld op het door de Belastingdienst voorgeschreven ‘Standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen’.

STEUN ONS

Wilt u onze projecten ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees op  Steun Ons hoe u dit kunt doen.