Schenkingen

   Wilt u ons ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees verder op Steun Ons.

Steun
ons

Wilt u ons ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees verder op Steun Ons.

Onze stichting werkt zonder subsidies en is voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particulieren. Met donaties kunnen we onze projecten meerjarig uitvoeren en ons sociaal-maatschappelijk programma verder uitbouwen. Onze stichting is in het bezit van een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status waardoor aan schenkingen belastingvoordelen verbonden kunnen zijn. Schenkingen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL48FVLB0226646637, ten name van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam.

Founders

Het financiële fundament van het Trustfonds is gelegd door vier Founders. In 2015 is een vijfde Founder toegetreden. In overleg met deze families kunnen er nog andere families tot deze groep toetreden.

Kringen

De Stichting kent drie Kringen waar begunstigers aan kunnen deelnemen:

  • de Salinero Kring (€ 30.000,- per jaar)
  • de Bonfire Kring (€ 15.000,- per jaar)
  • de Totilas Kring (€ 7.500,- per jaar)

Overige schenkingen

Naast deelname aan één van onze Kringen, is elke andere schenking uiteraard ook meer dan welkom. Met behulp van onze partners NautaDutilh en Mazars leveren we maatwerk voor elke (periodieke) schenking. Ook een Fonds op Naam behoort tot de schenkings­mogelijkheden. Indien een notariële akte is gewenst, kan het Trustfonds dit verzorgen zonder kosten voor de begunstiger.

Regelgeving

De ANBI-status van de Stichting kan fiscale voordelen voor begunstigers met zich mee brengen. In deze brief van Mazars vindt u informatie over de relevante regel­geving en mogelijke belasting­voordelen.

Schenkingen

Schenkingen kunnen worden overgemaakt op bankrekening­nummer NL48FVLB0226646637, ten name van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam, onder vermelding van ‘schenking Werken als een Paard’.

Contact

Voor meer informatie over de schenkings­mogelijkheden en de projecten van de Stichting, kunt u contact opnemen met:
Marleen Warmerdam
mwarmerdam@stichtinghar.nl
06 – 50 27 86 56