Projecten

   Wilt u ons ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees verder op Steun Ons.

Steun
ons

Wilt u ons ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees verder op Steun Ons.

De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam ondersteunt diverse sociaal-maatschappelijke projecten van ondermeer het CHIO Rotterdam en Rijvereniging de Hazelaar. Daarnaast heeft de stichting onder de naam ‘Werken als een Paard’ een aantal eigen projecten geïnitieerd. Op deze pagina vindt u een korte beschrijving over de verschillende projecten. Uitgebreide informatie over de Werken als een Paard projecten vindt u op de website werkenalseenpaard.nl.

Vakantieschool

Dit programma bestaat uit diverse leuke en ontspannen vakantie­dagen voor kinderen met verschillende achter­gronden. Op dit moment zijn er excursies naar Nationaal Park de Hoge Veluwe, Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas, de Rotterdamsche Manège en Stichting Fonkel in Ouwehands Dierenpark.

Wetenschappelijk onderzoek

Eigen onderzoek naar de effecten van de Werken als een Paard projecten én stimulering van weten­schappelijk onderzoek naar de effecten van therapie met inzet van paarden, onder andere door het organiseren van congressen.

Speel­voorzieningen

Support van het CHIO Rotterdam bij de aanleg van speelvoorzieningen in het Kralingse Bos voor kinderen met en zonder beperking.

Op pad met ouderen

Een programma waarbij de duur­zame verbinding tussen een­zame ouderen en vrij­willigers centraal staat.

Speciaal onderwijs

Therapeutisch jaar­programma, dat plaats­vindt onder school­tijd, met inzet van paarden voor kinderen uit het speciaal onder­wijs met een meer­voudige beperking.

Parcours

Uitdagend hindernis­parcours waar wedstrijd­elementen in zitten en behendig­heid wordt getest. Dit parcours wordt ingezet tijdens gym­lessen voor basisschool­leerlingen.

Scholenplan

Ondersteuning van het Scholen­plan van het CHIO Rotterdam.

Verduur­zaming

Support bij de verduur­zaming van het CHIO Rotterdam.

Na school

Ontwikkelings­traject met verschillende excursies naar bedrijven, over­heden en organisaties gedurende een heel school­jaar om de wereld van kinderen uit uitdagende wijken te vergroten.

Zomerkamp

Ondersteuning van het jaarlijkse zomer­kamp van Rijvereniging De Hazelaar voor ruiters met een meer­voudige beperking.

Vrijwilligers­werk

Stimuleren van vrijwilligers­werk bij partners van het Trustfonds.

Congressen

De organisatie van congressen over de nood­zaak van weten­schappelijk onder­zoek naar de effecten van therapie met inzet van paarden.