Steun ons

De Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam is initiatiefnemer van de projecten van Werken als een Paard. Daarnaast ondersteunt de stichting een aantal andere maatschappelijke projecten. Onze stichting is voor de inkomsten volledig afhankelijk van schenkingen door fondsen, bedrijven en particulieren. Met uw donaties kunnen we onze projecten meerjarig uitvoeren en ons sociaal-maatschappelijk programma verder uitbouwen. Onze stichting is in het bezit van een door de Belastingdienst toegekende ANBI-status waardoor aan schenkingen belastingvoordelen verbonden kunnen zijn.

Schenkingen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL48FVLB0226646637, ten name van Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam, onder vermelding van ‘schenking Werken als een Paard’.

Indien u een schenking overweegt, maar u stelt prijs op meer informatie over onze projecten en/of schenkingsmogelijkheden, kunt u een email sturen aan Fred Rozendaal, secretaris van de stichting: f.rozendaal@stichtingtrustfonds-har.nl.

 

 

STEUN ONS

Wilt u onze projecten ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Op deze pagina kunt u lezen hoe u dit kunt doen.