In september 2016 zijn we gestart met een naschoolse variant van Werken als een Paard. Veel kinderen uit uitdagende stadswijken leven in een kleine wereld en komen hun wijk niet of nauwelijks uit. ‘Werken als een Paard, Na School’ wil hun wereld groter maken en ze zelf hun plek in die wereld laten ontdekken.

Met ingang van schooljaar 2017/2018 gaan we met twee groepen van 12 basisschoolleerlingen (groep 7) uit Rotterdamse focuswijken eens per week na school een heel schooljaar lang op pad.

De leerlingen volgen 34 weken lang een actief programma vol excursies, opgedeeld in lesmodules (waaronder de modules ‘Samenwerken’, ‘Rotterdam’, ‘Rotterdamse Bedrijven’, ‘Omgaan met geld’, ‘Kunst & Cultuur’ en ‘Natuur & Milieu’). In elke module is ook aandacht voor loopbaanoriëntatie en aandachttraining. Ook de ouders van de kinderen zijn bij het project betrokken.

De meeste deelnemende kinderen zullen na de basisschool doorstromen naar het vmbo. Ons programma moet ook bijdragen aan een goede overgang naar het vmbo en moet de kinderen stimuleren later de juiste studiekeuzes te maken. Aan het programma zijn voor deelnemende scholen en kinderen geen kosten verbonden.

STEUN ONS

Wilt u onze projecten ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees op Steun Ons hoe u dit kunt doen.