In het schooljaar 2016/2017 zijn we van start gegaan met de naschoolse versie van Werken als een Paard voor één groep kinderen. In het schooljaar van 2017/2018 hebben twee scholen met elk een groep van 12 kinderen aan het programma deel genomen. Het jaar daarop is er nog een groep bijgekomen en sinds het schooljaar van 2019/2020 verwelkomen we elke week vier groepen kinderen! We organiseren hiermee nu elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van de schoolweken een naschoolse activiteit.

Veel kinderen uit uitdagende stadswijken leven in een kleine wereld en komen hun wijk niet of nauwelijks uit. ‘Werken als een Paard, Na School’ wil hun wereld groter maken en ze zelf hun plek in die wereld laten ontdekken.

De leerlingen volgen +/- 38 weken lang een actief programma vol excursies, opgedeeld in lesmodules (waaronder de modules ‘Samenwerken’, ‘Rotterdam’, ‘Diensten’, ‘Haven, transport en techniek’, ‘Zorg’ ‘Omgaan met geld’, ‘Kunst & Cultuur’ en ‘Natuur, Milieu & Wetenschap’). In elke module is aandacht voor loopbaanoriëntatie en aandachttraining. Ook de ouders van de kinderen zijn bij het project betrokken.

De meeste deelnemende kinderen zullen na de basisschool doorstromen naar het vmbo. Ons programma moet ook bijdragen aan een goede overgang naar het vmbo en moet de kinderen stimuleren later de juiste studiekeuzes te maken. Aan het programma zijn voor deelnemende scholen en kinderen geen kosten verbonden.

STEUN ONS

Wilt u onze projecten ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees op Steun Ons hoe u dit kunt doen.