In Nederland zijn er meer dan 4,1 miljoen 55-plussers. Hiervan voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts een keer in de maand een sociaal contact. Van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen bijna 900.000 mensen zich eenzaam*. Van de ouderen in een zorginstelling, krijgen bijna 10.000 ouderen, nooit bezoek**.

Uit onderzoek*** blijkt dat de groep kwetsbare ouderen (65+) in Nederland de komende jaren sterk toeneemt van 750.000 tot 1 miljoen in 2025. Kwetsbare ouderen lopen extra risico op gezondheidsproblemen of opname in een tehuis. Daarnaast vereenzamen zij sneller en de kans op overlijden binnen 3 jaar is twee tot drie keer zo groot.

Het CHIO Rotterdam organiseert in samenwerking met het Hofplein Rotterdam en de gemeente Rotterdam een activiteit om in te spelen op het maatschappelijke probleem van eenzaamheid bij ouderen. Enerzijds om de denkwereld van studenten te verbreden. We willen ze laten zien welke maatschappelijke problemen er zijn. Daarnaast om de eenzame ouderen stimuleren om er op uit te trekken. 

* Onderzoek TNS/NIPO, november 2012
** Onderzoek Leger des Heils, 2012
*** Sociaal en Cultureel Planbureau (2013)

STEUN ONS

Wilt u onze projecten ondersteunen door middel van een schenking? Daar zijn wij heel blij mee! Lees op Steun Ons hoe u dit kunt doen.